.

Hướng dẫn in Counter máy Ricoh

Posted by      Aug 14, 2023     Home , Kỹ Thuật    0 Comments
Hướng dẫn in Counter máy Ricoh

. Hướng dẫn In counter cuối tháng

Nhấn phím User Tools/Counter trên Panel -> Di chuyển xuống trang 2 -> Chọn Counter ->Chọn Print counter list -> Nhấn phím Start để in

 

. Hướng dẫn COPY 1 mặt – 2 mặt

Nhấn HOME chọn chức năng COPY

Bước 1: Đặt tài liệu lên bộ nạp bản gốc (mặt có nội dung hướng lên)

Bước 2: Chọn 1 Sided -> 2 Sided: sử dụng khi cần photo 1 mặt sang 2 mặt

             Chọn 2 Sided -> 2 Sided: sử dụng khi cần photo 2 mặt sang 2 mặt

             (Chọn Sort nếu cần chia bộ)

Bước 3: Chọn số lượng bản cần copy ra và nhấn phím Start

 

. Hướng dẫn Scan

Nhấn HOME chọn chức năng SCAN

Bước 1: Đặt tài liệu lên bộ nạp bản gốc (mặt có nội dung hướng lên)

            Chọn Original   -> 1 Sided: sử dụng khi scan tài liệu 1 mặt

-> 2 Sided: sử dụng khi scan tài liệu 2 mặt

Bước 2: Nhấn Start để bắt đầu scan

Lấy file scan: Từ máy tính, mở trình duyệt gõ địa chỉ IP:……………………

Chọn Print Job/Stored File -> Document Server -> Chọn file cần tải

HẾT MỰC GỌI:

MR HÀO -  0939 056 435